Forester

Роден за откривателство.

Предопределен за пътуване.

Тук се раждат спомените.

Посетете нови места. Открийте нови гледки. Отдайте се на нови изживявания...


Ice Silver Metallic