Декларация за използване на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Субару Италия С.п.А. („Subaru“ или „Администраторът“) обръща голямо внимание на опазването на поверителността на своите потребители (от този момент наричани „Потребителите“) на уебсайта www.subaru.it и на всеки друг свързан със Subaru уебсайт („Сайт“ или „Уебсайт“).

По-долу можете да намерите приложима информация относно бисквитките и инструментите за проследяване, използвани на уебсайта на Subaru.

Какво представляват бисквитките и по какви критерии се класифицират?

Бисквитките са малки текстови файлове, които посещаваните уебсайтове изпращат на терминалното устройство на потребителя, където същите се съхраняват, за да бъдат пре-предадени от същите уебсайтове при следващата визита. Субективно те могат да бъдат разграничени на „собствени бисквитки“, ако са управлявани директно от оператора на уебсайта, който Потребителя използва (т.нар. „издател“) и „бисквитки на трети лица“, ако са управлявани от оператори на различни уебсайтове, които инсталират бисквитки чрез оператора (т.нар. „трети лица“).

С позоваване на уебсайта, администраторът е класифицирал бисквитките и инструментите за проследяване, като взема предвид конкретно условията на Органа за защита на личните данни на Италия и Европейския комитет по защита на данните по темата и с използване на инструмент „Бот за бисквитки“ (www.cookiebot.com). 

Какви бисквитки се използват на уебсайта?

Уебсайтът използва технически бисквитки, собствени и на трети лица.

По-конкретно техническите бисквитки, използвани в уебсайта, спадат към следните под-категории:

-       браузинг бисквитки или сесийни бисквитки, които гарантират нормалното разглеждане и ползване на уебсайта (напр. позволяващи поддържането на един и същи език на уебсайта);

-       аналитични бисквитки, чрез които се събира и анализира информацията в съвкупна форма относно ползването на уебсайта, включително информация относно броя на потребителите, относно уебсайта, от който идват и относно страниците, които са посетили.

Освен това Уебсайтът използва бисквитки за профилиране, т.е. Бисквитки, които събират информация относно браузинг поведението на потребителите и които са използвани за да изпратят съдържание и рекламни послания, специално пригодени към предпочитанията, изразени от Потребителя по време на браузинг.

 

Други инструменти за проследяване

Същите резултати могат да бъдат постигнати чрез използването на други инструменти (всички от които могат да бъдат разграничени между т.нар. „активни идентификатори“, напр. бисквитки и „пасивни идентификатори“, като последните предполагат изцяло наблюдение), които позволяват дейности за обработка, които са сходни с посочените по-горе.

В този контекст, уебсайтът използва с техническа и статистическа цел, както и за целите на профилиране, следните, по-конкретно:

-      проследяващ пиксел, прозрачни изображения, които, при изтегляне, карат браузъра да се свърже със сървъра, който хоства изображението, като му позволяват да проследи Потребителя; проследяващите пиксели принадлежат на групата на уеб маяци, използваната в уеб страниците технология (или в имейли) за удостоверяване, че потребителят е осъществил достъп до определено съдържание или във всички случаи да наблюдава потребителската активност на уебсайтове.

-      тагове, сегменти от код, които могат да бъдат инсталирани в HTML страниците на уебсайт и които се използват за събиране на информация относно потребителите на този уебсайт и тяхното онлайн поведение; тази информация впоследствие се предава на маркетинговата платформа за целите на обработка и отчитане. В цялостен аспект се прави разграничение между функционалните тагове (които на свой ред са разделени в тагове за преобразуване и тагове за ремаркетинг) и технически тагове (тагове с изображения и тагове на скриптове).

 

Какви бисквитки на трети лица са използвани на уебсайта?

Бисквитките и други инструменти за проследяване на трети лица, използвани на уебсайта, са посочени в таблицата по-долу. За всеки от тях се предоставя линк към съответната прилагана политика за обработването на лични данни, както и начини за деактивация на съответните инструменти. В тази връзка, от Администратора фактически се изисква да включи в тази политика само линковете към уебсайтовете на трети лица. От друга страна отговорността на горепосочените трети лица е да предостави пълна и акуратна информация, както и данни относно начините за деактивация на тези инструменти.

Може ли да бъде заменена конфигурацията на бисквитките?

Бисквитките могат във всички случаи да бъдат спрени от Потребителя чрез смяна на настройките на браузъра на базата на инструкции, предоставени от съответните доставчици на посочените по-долу линкове.

-       Internet Explorer

-       Mozilla Firefox

-       Google Chrome

-       Apple Safari

-       Opera

 

Спирането на определени технически бисквитки може да окаже влияние върху работата на уебсайта. 

Прехвърлят ли се данните на потребителя в трета държава?

Данните на потребителите, събрани и обработени чрез „бисквитки“, обикновено се разпространяват в държави, които принадлежат към Европейския съюз. Ако все пак тези данни бъдат предадени на държави извън ЕС, Subaru се задължава да спазва условията и гаранциите, посочени в чл. 45 и следващите от ОРЗД.

По-конкретно, за предоставянето на услугата „Google Analytics“, назначеният от Subaru обработващ лични данни, Гугъл Айрлънд Лимитид, има право да прехвърля псевдонимни лични данни на потребителите на уебсайта извън ЕС, по-специално в САЩ, след изпълнението на стандартните клаузи за защита на данните. Възможно е тази страна да не предлага ниво на защита на личните данни, равностойно на това, гарантирано от ОРЗД, предвид риска местните органи да получат достъп до информация за бисквитки, която се обработва в САЩ.

За да може предаването да се осъществи в съответствие с ОРЗД, Гугъл Айрлънд Лимитид е възприела допълнителни мерки за сигурност за прехвърлянето на лични данни извън Европейския съюз. Допълнителна информация можете да намерите в следните ресурси, предоставени от самия доставчик: „По отношение на международното предаване на данни в Google Analytics“ (посочен в линка:
https://support.google.com/analytics/answer/11609059) и „Гаранции за международно предаване на данни с рекламните и аналитичните продукти на Google“ (посочен в линка: https://services.google.com/fh/files/misc/safeguards_for_international_data_transfers.pdf).

Предвид обхвата на обработването, естеството на обработваните данни и рисковете, свързани с обработването, осъществено от доставчика, Subaru счита за подходящи допълнителните възприети от доставчика мерки за сигурност за защита на личните данни, обработвани от името на доставчика.

Във всеки случай, в съответствие с принципа на отчетност и в съответствие с изискванията на италианския орган за защита на данните по този въпрос, Subaru редовно наблюдава и проверява спазването на законодателството за защита на личните данни при използването на бисквитки и други инструменти за проследяване, свързани с уебсайта, за да предприеме алтернативни, допълнителни или подобрени мерки.

Накрая, моля да вземете предвид, че някои от третите държави, изброени в таблицата в тази Политика за бисквитките, имат право – в качеството си на независими администратори на данни – да обработват извън Европейския съюз личните данни на Потребителите, събрани чрез инсталираните на този уебсайт бисквитки. За повече подробности, моля, вижте политиките за обработване на лични данни, посочени в таблицата по-долу.


Декларация за използване на бисквитки