Правна информация

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Предупреждение:

Дружеството Subaru Italia S.p.A създаде уебсайта "www.subarubg.bg" с цел оптимизиране на информационните си активи и предоставяне в мрежата на информация за дружеството и неговите продукти.

Преди да се консултира с този сайт, посетителят е помолен да прочете внимателно изложените по-долу условия, тъй като използването на сайта предполага пълното приемане на въпросните условия.

 

Авторско право - Условия за използване на публикувания материал

Освен ако не е посочено друго, всички материали на този сайт – включително и всички елементи на графичния интерфейс и изображенията, които все още не са защитени от авторското право – са собственост и са защитени с авторски права от Subaru Italia S.p.A.

Съдържанието на страниците на сайта е поверително и следователно не може – нито изцяло, нито частично – да бъде копирано, възпроизвеждано, прехвърляно, качвано, публикувано или разпространявано по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на нашето дружество; за използването му за лични цели е разрешено да бъде копирано и съхранявано или разпечатвано във вид на извлечения.

Горепосочената забрана не засяга материала, който се намира в секцията "Изтегляне".

Всяко нарушение ще бъде преследвано, без предизвестие, чрез съдебни действия, изисквани от действащото законодателство.

 

Възможно е цитирането за протокола, за критика или за рецензии, при условие че е придружено от името на автора и посочването на източника, включително уеб адреса.

Съдържанието, предлагано от уеб сайта на Subaru Italia S.p.A – което може да бъде променяно по всяко време и без предизвестие – се изготвя с най-голяма грижа и старание и се подлага на внимателна проверка, преди да бъде публикувано.

 

Нашето дружество не носи никаква отговорност към потребителите и други трети страни за евентуални забавяния, неточности, грешки или пропуски, произтичащи от посоченото съдържание; докладването на евентуални грешки или неточности ще бъде оценено.

По-общо казано, освен ако законът не предвижда друго, Subaru Italia S.p.A не носи никаква отговорност за каквито и да било щети, причинени пряко или косвено от достъп до сайта, от неспособността или невъзможността за достъп до него, от доверяването на достоверността на съдържащата се в него информация или използването й.

Предварително Ви информираме, че информацията на уеб сайта на Subaru Italia S.p.A може да се отнася само за българския пазар.

 

Линк за отказ от отговорност

Връзките от други сайтове към първата страница на уебсайта „www.subarubg.bg” или на вътрешните страници (така нареченото „дълбоко свързване“/“deep linking) са разрешени без искане за разрешение; съобщаването за успешното свързване ще бъде оценено.

Subaru Italia S.p.A все пак си запазва правото да поиска премахването на връзки към сайта му, ако те са вмъкнати в сайтове с нецензурно съдържание или по друг начин противоречат на добрите нрави, както и ако са незаконни или обидни или вредят на имиджа на дружеството.

 

При липса на предварително писмено разрешение от нашето дружество, рамкирането и всякаква друга форма на подобно възпроизвеждане са изрично забранени.

 

Титуляр на обработването на личните данни

Титулярят на обработването на личните данни, произтичащи от достъпа и използването на сайта, е Subaru Italia S.p.A.

За да се запознаете подробно с начините за управление на сайта във връзка с обработването на данните на потребителите, които го посещават, моля, вижте документа "Защита на личните данни" на адрес http://subarubg.bg/privacy-policy.html

 

SUBARU CORPORATION си запазва правото да променя характеристиките и оборудването на автомобилите без предизвестие. Подробностите за спецификациите и оборудването, наличните цветовете и гамата от аксесоари също са предмет на местните изисквания и условия. Моля, консултирайте се с местния дилър за подробности относно всички промени. Изображенията са само с илюстративна цел и действителните продукти могат да се различават.